24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران- مقدمه
مقدمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/29 | 
زنده یاد دکتر عبدالمجید یعقوب پور (عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی) از بنیان گذاران انجمن زمین شناسی ایران بودند. ایشان دو دوره ریاست انجمن را برعهده داشتند و با توجه به توانمندی های علمی بعنوان پدر علم زمین شناسی اقتصادی شناخته می شوند. دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی همواره در انجمن زمین شناسی ایران فعال بوده است. تا کنون ۲۳ دوره همایش انجمن زمین شناسی ایران برگزار شده که نهمین و پانزدهمین دوره در سال­های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۰ در این دانشگاه برگزار شده است.
انجمن زمین شناسی ایران به منظور  تبادل نظر علمی و ارائه آخرین یافـته‌های علمی و پژوهشی اندیشمندان حوزه علوم زمین، در نـظر دارد که بیست و چهارمین دوره همایش انجمن زمین شناسی ایران را در تاریخ ۲۵ و ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ در  دانشگاه خوارزمی برگـزار کند. دبـیرخانه هـمایش از کلیه اساتید، دانـش پـژوهان، صاحـبان انـدیشه و دانشجـویان علاقه‌مـند برای حضـور در هـمایش و ارائـه مـقالات مرتبط با محورهای اعلام شده دعوت به عمل می‌آورد تا با مشارکت علمی خود امکان هم اندیشی گسترده فراهم شود.
نشانی مطلب در وبگاه 24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران:
http://gsi24.khu.ac.ir/find-1.50.11.fa.html
برگشت به اصل مطلب