24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران- کمیته اجرایی
اعضاء کمیته اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/29 | 
دکتر خلیل رضایی (دانشگاه خوارزمی)
دکتر اصغر دولتی (دانشگاه خوارزمی)
دکتر علی عظیمی (مدیر مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه)
دکتر مجید افشاری راد (رئیس مرکز اسناد و کتابخانه دانشگاه)
آقای مهندس ابراهیم نادری (کارشناس دانشکده علوم زمین)

نشانی مطلب در وبگاه 24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران:
http://gsi24.khu.ac.ir/find-1.59.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب