24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران- اهداف
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/29 | 
  • ایجاد ارتباط بین متخصصان علمی، صنعتی و دانشجویان برای تبادل نظر و رفع نیازهای علمی و حل مشکلات اجرائی کشور
  • ایجاد شرایط برای ارائه کارهای علمی و فناورانه جدید با توجه به مرزهای دانش و نیاز به افزایش همکاری­های بین رشته ای
  • ایجاد شرایط مناسب برای دانشجویان به منظور ارائه یافته­های علمی شان
  • با توجه به تنوع و گستردگی حوزه علوم زمین و موضوعات و گرایش­های جدید، اهمیت و ضرورت هم اندیشی دست اندرکاران این حوزه از نیازهای اساسی است که از اهداف برگزاری این قبیل همایش ها است.
  • با توجه به تاثیر کرونا در شرایط علمی، آموزشی و پژوهشی، داشتن گردهمایی­های علمی بویژه با مشارکت متخصصین علمی بین المللی ساده تر شده است.
نشانی مطلب در وبگاه 24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران:
http://gsi24.khu.ac.ir/find-1.51.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب