24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران- محورهای تخصصی
محورهای تخصصی همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/29 | 
زمین­ شناسی اقتصادی و ژئوشیمی ذخایر معدنی                                                              زمین­ شناسی کواترنری
زمین­ شناسی ساختمانی و تکتونیک                                                                                          هیدروژئولوژی و تغییر اقلیم
چینه­ شناسی و دیرینه شناسی                                                                                                    اکتشافات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی
سنگ­های آذرین و دگرگونی                                                                                                             مخاطرات طبیعی، زمین­ شناسی زیست محیطی و زمین­ شناسی پزشکی
فرآیندهای ژئودینامیکی                                                                                                                 زمین­ شناسی نفت و ژئوشیمی آلی
ژئوفیزیک                                                                                                                                                گوهرسنگ ها
زلزله­ شناسی و پیش­ بینی زلزله                                                                                                  انرژی­های نو و تجدید­پذیر
زمین­ شناسی مهندسی و ژئوتکنیک                                                                                         علوم فرازمینی و شهاب­ سنگ­ها
رسوب­ شناسی و سنگ­های رسوبی                                                                                              نوآوری در الگوهای آموزشی و پژوهشی زمین­ شناسی در پساکرونا
زمین گردشگری                                                                                                                                  سنگ­ها و کانی­ های صنعتی
سنجش از دور و GIS
نشانی مطلب در وبگاه 24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران:
http://gsi24.khu.ac.ir/find-1.53.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب