24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران- حامیان
حامیان همایش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/29 | 
 • دانشگاه خوارزمی                                                                                                                     •    شرکت ملی فولاد ایران
 • دانشگاه تربیت مدرس                                                                                                         •    پژوهشکده صنعت نفت
 • دانشگاه شهید بهشتی                                                                                                          •    شرکت مدیریت منابع آب ایران
 • دانشگاه تبریز                                                                                                                            •    شرکت زغالسنگ البرز مرکزی
 • دانشگاه شیراز                                                                                                                          •    شرکت ملی صنایع مس ایران
 • دانشگاه دامغان                                                                                                                        •     مجتمع مس سرچشمه کرمان
 • دانشگاه صنعتی شاهرود                                                                                                    •     خانه معدن ایران
 • دانشگاه شهید چمران اهواز                                                                                              •     شرکت ملی گاز ایران
 • دانشگاه فردوسی مشهد                                                                                                    •     شرکت پار پولاد کارمانیا
 • دانشگاه اصفهان                                                                                                                      •     شرکت پارس پی آزما
 • دانشگاه پیام نور                                                                                                                     •     شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما
 • سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور                                                   •     انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
 • سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)                •     مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران
 • شرکت ملی نفت ایران                                                                                                          •     مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین
 • شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران                                                                        •     شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
نشانی مطلب در وبگاه 24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران:
http://gsi24.khu.ac.ir/find-1.62.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب