24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران- راهنمای نگارش مقاله
نحوه نگارش مقاله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/17 | 
نشانی مطلب در وبگاه 24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران:
http://gsi24.khu.ac.ir/find.php?item=1.67.21.fa
برگشت به اصل مطلب