24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران- تماس با دبیرخانه
راههای ارتباطی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/21 | 
۰۲۱-۸۶۰۷۲۷۱۰
(پاسخگویی در ساعت اداری)
۰۹۱۶۶۷۳۲۲۴۰
(پاسخگویی فقط بصورت پیام)
GSI24khu.ac.ir
(ایمیل همایش)
۰۹۱۸۷۰۵۱۷۱۹ 
نشانی مطلب در وبگاه 24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران:
http://gsi24.khu.ac.ir/find.php?item=1.77.22.fa
برگشت به اصل مطلب